يک لا قُباس کنايه از ناداري

شنبه, 13 دی 1399 ساعت 18:45 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
بسمه تعالي
شايد شما هم با افرادي برخورد کرده ايد که ضمن بيان خاطرات در صحبتهاي طولاني شان پس از بيان موضوع وقفه اي کوتاه دارند و حاصل سخنان خودرا در جملاتي بازگو مي کنند که پر مغز و حکيمانه است ويا خلاصه و چکيده گفتار آنها مي باشد، اين مفاهيم ممکن است در قالب مثل، کنايه، دعا و نفرين و دشنام باشد که از جامعه اي به جامعه ديگر و از خانواده اي به خانواده ديگر يقينا تفاوت دارد، در جمعيت روستاي کراب هم اين موارد بسيار ديده مي شود که يادگار فرهنگي از نياکان است و ممکن است براي نسلي که از آن محيط به کلان شهرها مهاجرت کرده اند متبادر به ذهن نباشد.
با اعتقاد به اينکه مفاهيم فرهنگي نيز مثل انسانها مي ميرند، بنا داريم در اين قسمت آن مقولات را گر چه شايد شيرين و جذاب نباشد به آيندگان بسپاريم تا بدينوسيله پلي زده باشيم براي ارتباط با نياکان و آيندگان.اينک نمونه از آنان در ذيل بيان مي شود:
لازم به توضيح است که دراين ارتباط از همکاري آقاي علي اکبر کرابي ودخترايشان وهمچنين ساير همولايتي ها که همکاري ميکنند واين اصلاح ها وکلمات را در اختيار سايت قرار ميدهند تشکر گردد .ضمناکپي برداري بدون ذکر منبع ممنوع است .
پَشنَه کوشِش خُسبيه س کنايه از بي حالي
يک لا قُباس کنايه از ناداري اِستي پَرَس يا کُلاه پَرَس کنايه از ناداري و اينکه از منزلت پايين در جامعه برخوردار است. نون سنکگ بُخاردِه و نون دِيمَه بُخاردِه کنايه از زرنگ بودن و خوش فکر بودن است. دَس بِگردَن يعني کاري را با هم انجام دادن سَر بي تَن مَترَشَه يعني بي خودي براي ديگران تصميم مي گيرد. گَردَنوم شَلِه يعني ملاحظه قوم و خويشي مي کند. چشمُم گَروم نَرِف يعني هنوز اول خوبم بو. جو وِ عزرائيل نَمِتِه يعني سخت و گرفته مي باشد. سينه مارِش شِه مابورَه يعني بي وجدان مي باشد. خِيلي کَنَس ولکن معامله نيست گَنَه گَنَه اس يعني سخت و کم گذشت ميباشد دِ کَسَش مِمِلوم يعني تلافي ميکنم ريش شِه دِ مُردِشوي خَنَه بُشُستِه يعني بي حيا و پر رو و سِمِج است چُرٍِش بَرفِ سُلاخ مينَه يعني تازه قدرت به هم رسانده دَسْت دِ کَسَهْ مُشْتْ دِ پيشِه ني افرادي که در پيش هم اند ولي براي هم بي ارزش اند کنايه از بي معرفتي آدَم شيرْ خُوُمْ بُخْارْدَهْ خوم:خام بخارده:خورده است آدميزاد شير خام خورده است.مجازا به اين معني است که هر خطا و اشتباهي ميتواند از انسان سر بزند لِواشْ دِ پِر پِر اِمْيَهْ لِواشْ:لبهايش دِ پِر پِر:لرزيدن(ترسيدن) اِمْيَهْ:اومده کنايه از ترسيدن و گريه کردن اين حالت بيشتر براي کودکاني پيش ميايد که مورد مواخذه و غضب ديگران قرار ميگيرن گوش وِر خُجاوْ اين اصطلاح را به کسي ميگويند که گوشهارا تيز کرده و منتظر است تا سخني را بشنود و به ديگري بگويد(گوش بزنگ) مَخْمَلْ بِه نِصْبِه گَزْ نَمَنَه مَخْمَلْ :پارچه را به، نِصْبه:نصف ونيمه، گَزْ:درست، نَمَنَه:نمي کند اين مثل کنايه از اين است که همانطور که مخمل يا پارچه نصفه که لباس درست نميشود مانند اين است که کار به نصفه مزد ندارد به عبارت ديگر از انجام ندادن کار تا آخراست پَشنَه کوشِش خُسبيه س کنايه از بي حالي يک لا قُباس کنايه از ناداري اِستي پَرَس يا کُلاه پَرَس کنايه از ناداري و اينکه از منزلت پايين در جامعه برخوردار است. نون سنکگ بُخاردِه و نون دِيمَه بُخاردِه کنايه از زرنگ بودن و خوش فکر بودن است. دَس بِگردَن يعني کاري را با هم انجام دادن سَر بي تَن مَترَشَه يعني بي خودي براي ديگران تصميم مي گيرد. گَردَنوم شَلِه يعني ملاحظه قوم و خويشي مي کند. چشمُم گَروم نَرِف يعني هنوز اول خوبم بو. جو وِ عزرائيل نَمِتِه يعني سخت و گرفته مي باشد. سينه مارِش شِه مابورَه يعني بي وجدان مي باشد. خِيلي کَنَس ولکن معامله نيست گَنَه گَنَه اس يعني سخت و کم گذشت ميباشد دِ کَسَش مِمِلوم يعني تلافي ميکنم ريش شِه دِ مُردِشوي خَنَه بُشُستِه يعني بي حيا و پر رو و سِمِج است چُرٍِش بَرفِ سُلاخ مينَه يعني تازه قدرت به هم رسانده دَسْت دِ کَسَهْ مُشْتْ دِ پيشِه ني افرادي که در پيش هم اند ولي براي هم بي ارزش اند کنايه از بي معرفتي ميگي زَمْهَريْر ميهْ ميگي:مثل اين که زَمْهَريْر:سرماي بسيار سخت ميهْ:مياد کنايه از اين مطلب اين است که گويا سرماي سختي آمده است البته گاه به معني نفي واقعيت است به عبارت ديگر اگر کسي خودش را خيلي بالياس پوشانده باشدوهوا چندان سرد نباشد به او اين مطلب رابه کنايه ميگويند . خَزْ گُربه تا کادُوُسْ خز :فرار گربه:اسم حيوان تا:حرف اضافه کادو: محل انبار کاه اين ضرب المثل کنايه از بي بخار بودن شخصي است که از خودش زياد تعريف ميکند. وِْر سَرْ حَضْير بين ور:بر.سرحضير:سر حضور.بين:بودن يعني انچنان سالم و تندرست است که در هر جايي حضور دارد.بيشتر در مورد کهنسالان و پيران کاربرد دارد كْوَني كه ديته مرَه خَنَه نَرؤ مْمَنَه کوني:کدبانو.ديته مره:دوتا ميشه.خنه:خونه.نرو:ناروب،کثيف.ممنه:ميمونه (زن خانه دار كه دو تا شود خانه بدون جارو مي ماند) اين ضرب المثل تقريباً معادل ضرب المثل آشپز كه دوتا شد، آش يا شور يا بي نمك مي شود، مي باشد. چاروق درحقيقت يک پاپوش بوده که در قديم استفاده ميکرده اند وجنس آن هم ازچرم درست شده وهمراه با پِيتَوَهْ بکار برده مي شود وبراي گرم نگه داشتن پا وساق آن استفاده ميشود در اين ضرب المثل از اين عبارت استفاده شده است اطلس اگه صد کهنه روه واز پيتوه نمره يعني پارچه اطلس اگه صد کهنه بشه بازم پاتابه نميشه اشاره داره به انسان اصيل يا هر چيز با ارزش در جاي ديگرهم استفاده بشه باز ارزش خودشو از دست نميده. چوقي يعني نامناسب هواچوقي است يعني هوا خراب است
خواندن 17 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در شنبه, 13 دی 1399 ساعت 18:46
کد: 355

رسانه

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family