واژه نامه

کلمات واستعاره ها 4

 

رو به ماه نوروزیم وپشت

به زمستون با الفاظ وترکیبات  جدید سروکار

داریم مثلا

مفکا:حق بامن است

شونی :محل نشاندن تیشله

جرق ومات: نوعی ازتیشله بازی

تیشله :تیله

پخچول:ناصاف بودن سطح تیشله

قاق: تیر زدن به شونی

دشونی:مردودشدن

بالاقاق:مطلع

پیدست :نفردوم تیشله بازی

لوپندی:شمابگید چیه؟

جرت:همه رارفوزه کردن

تیر به خنه:مساوی

بیک ورکن:نوعی قراردبازی

زنبلوغ:نوعی قراردادبازی

شماهم این استعاراتو شنیدین؟

چوررش برف سلاخ منه:یعنی قدرت ونفوذداره

پهلیش چربه:پول ومایه داره

بلش خاک دمره:هنوزکاری است

گردنوم شله:به رودربایستی گیزکردم

هیچ مزارنس:کاری برای

هیچکس انجام نمیدهد

نیم من گربه وسی سرمو:کوچک اما پرهیاهو

چغوک لیتتی:ناداروبی کس

با تشکر از علی اکبر کرابی

تمامی حق و حقوق این سایت متعلق به وب سایت کراب می باشد و کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.