واژه نامه

استعاره وکنایات درگویش محلی بخش3 (2)

چند ضرب المثل کرابی و سبزواری

آقای علی اکبر کرابی فرزند حاج محمدرضا زحمات زیادی برای جمع آوری اصطلاحات و ضرب المثلها و فرهنگ و تاریخ کراب انجام داده اند، چند نمونه از اصطلاحات رو در ادامه از قول ایشان می آوریم

هم از آخور موخره هم از تاوره:

یعنی از دو طرف سود مي برد 

هيشكي از پي بوته ي خلشه نس:

یعنی همه داراي اصل و نسب هستند

يكه ور نعل مزنه يكه ور مخ:

کنایه از  انسان موذي است که قصد راه اندازي دعوا دار 

خله خله بيزي:خاله خاله بازي

خيويس: بخار

خيت رفتن: شرمنده شدن

خونوكا: سرما

خوش تي لي : رشته

خوروجنا : خارش

خون چلِك: نیشكون

 

خَپ كردن: مخفي شدن

 

خرِتِر : كهير زدن

دالونچه: دالان كوچك

داوروبر: اطراف

ديسمال: دستمال

ديسپچه : عجول

رِزِه = ریزه

مو مُگوم زن بیا بِیشی یَگ رِزه دِ پای حساب

او مگه وَخ یِرِه جَم کو  مِرتیکَی کِلّه خُراب

خِپ خِپو =بصورت پنهانی کاری کردن

پینَه خَپ کِرده و های کِلّه کیشَک دَره منه

نعنا اِز کَنج خِوِر خِپ خِپو تر دره میَه

آبري :آبرو

آجار:گياهي علفي و پياز دار

آرومشك:آهسته

آستوم:روبه آسمان

آودزدو:سوسك

آورشوم:ابريشم

آوسار:افسار

آوسنه:افسانه

سيچ چاو: آدم بي عقل

سِو : سيب

سيزِن مِختي: سوزن ميخي

سينوموك: پستانك

سيِه تِريكنا: سياه تاريكي

سِيّومي: سومي

شِپّات: سيلي

شِوبيزي: شب بازي:تئاتر

شِونم: شبنم

شاوني : كهنه بچه

تَنگليش نیم سِر آو نمگيره : يعني فلاني خيلي بي جنبه و كم ظرفيت است

ور نوم ما و كوم شما : زحمت كاري را ما كشيديم و به نام شما تمام شد

هِم عريس جاريشِ دِ بُخچه جنگ دره: كنايه از حسادت هم عروسان

کلف دندو: باهم درگیرشدن

کل کل : بحث بیخودی

قور تینا: مال کسی را خوردن

حجی حجی کردن: برای پیداکردن مالت از این وان پرسیدن

خر الوقی: بارسبک

گردو ( gordav): تند دویدن

چچه خرما: تازه راه افتادن

گده: نوکر

گاوگم (gav gom): صبح تاریک

الپسنک: به هرچیزی که اسمش را بلد نیستیم اطلاق میشود

الجک : دستکش دویاسه انگشتی

خرمیشه: زرنگ

لف دندو: باهم درگیرشدن

کل کل : بحث بیخودی

قور تینا: مال کسی را خوردن

حجی حجی کردن: برای پیداکردن مالت از این وان پرسیدن

خر الوقی: بارسبک

گردو ( gordav): تند دویدن

چچه خرما: تازه راه افتادن

گده: نوکر

گاوگم (gav gom): صبح تاریک

الپسنک: به هرچیزی که اسمش را بلد نیستیم اطلاق میشود

الجک : دستکش دویاسه انگشتی

خرکه دگل ممنه زور به زورصحبش نمرسه

خرمیشه: زرنگ

خر منده معطل شاهه

خر هموخره جلش عوض رفته

خر به خکستر زن به عریسی

خر ما از کررگی دم نداش

خرپیر اوساررنگی

شب و ترکیباتش در کراب:

شوگیر(shegir)

شومنده (shevmandah)

شوچره (shevcherah)

شوگز (shevgaz)

شونم (shevnam)

شواندش (shevendesh)

شوپررو (shevperro) 

هیچ میدانید که بطور ندانسته ورکراب هم به
زبان لاتین کلماتی را استعمال می
کنند مثلا
قلندر که به لاتین میشود

Calender

 

اخ لاخ: رشته رشته
لِبيا: لوبيا
ليش: لاي
لِوگِردو : يقه
لِفچار چرب كرده: غذاي خوشمزه خورده
لِولِو: پرحرفي
ليخ: ني زار داخل استخر
لته: تكه پارچه
لِخّ وپخ: اسباب واثاثيه
لِخِه كَوش: كفش كهنه
لَق و پَق: سروصدا

 

 

 

تمامی حق و حقوق این سایت متعلق به وب سایت کراب می باشد و کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.