واژه نامه

کلمات واستعاره ها 6

لغات، اصطلاحات محلی کراب ( حرف پ )

پاش = ریختن ، پاشیدن

پاکّو = مداد پاک کن

پال پالی = جستجو

پِرخَو = انبارانگهداری کندم ، آرد و حبوبات در منازل

پِرهَن = پیراهن

پِرهِو = هاله

پریچ = کزکردن

پروال = گوسفند چاق

پِرخو = درگاه کوچک

پریچ = کز کردن

پِشنَه = پاشنه

پشنی = پیشانی

پِلِز = جالیز

پلَشت = نجس

پُلّوک = پشکل

پون دَنَه = دانه پنبه

پوس لِچ  =  پرده سفید رنگ روی گوشت

پوند = چانه خمیر

پیتَوَه = ساق بند

پیز = دهان

پیش آوو = ادرار

پکی = تیغ سلمانی

پولتاو = پالتو

پلوار = پروار

پیلته = فتیله

پنجه = بیل مرز کشی

پور چنه= پر حرف

پی یله = کاسه کوچک

پیتوه = پاپیچ، پارچه ای که چوپانان و دهقانان دور ساق پا می پیچیدند

پیخ = ساقه خشک گندم و جو

پیَر = پدر

پیک = خالی، میان تهی

پی کِلِّگی = پس گردنی

پینه = وصله - پونه

پینکی = خواب سبک، چرت

پل پلک = فلفل

پِلی = پهلو

پیرزال = پیر – سالخورده

پیرمَچَل = پژمرده، چروکیده

پیشقاب = بشقاب

پَیَه = رعد و برق ؛ آسمان غرنبه

لغات، اصطلاحات محلی کراب ( حرف ت )

تالَه = هول دادن

تاو = تاب ، چرخش

تويستو= تابستان

تپه گاو = تاپاله ،پهن گاو

ترس وردشته مابی = ترسیده بودیم

تَزَه - تازه

تِشر = صدازدن با خشم

تغلا = کوشش

تَکَه = بز نر

تِمبو = شلوار

تمنه = تمانه – سوزن بزرگ

تمیز= تموز، اول تابستان یا تیر ماه .

تنده = جوش

تُنگلی = کوزه سفالین کوچک

تنور شو = چوبی که با آن تنور را زیر و رو می کنند

تنوک = پراکنده

تنوکه = شورت

تنورشاو = چوب هم زدن آتش تنور

تاوپلیچ = پیچ و تاب

توَر = تبر

تورت= نرم

تاوره = توبره ، کوله پشتی

ته دگ = ته دیگ

تیسبِح = تسبیح

تیشله = تیله

تیشنه = تشنه

تیف = تُف

 

 

 

تمامی حق و حقوق این سایت متعلق به وب سایت کراب می باشد و کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.